mikro besinler ne demek?

  1. Organizmada az miktarda gereksinim duyulan, bu nedenle rasyona küçük miktarlarda eklenen mineral, vitamin veya ilaç gibi maddeler.
  2. (en)Micro-nutrients, micronutrient.

mikro

  1. Makro karşıtı
  2. Küçük, dar, çapsız
  3. Temel birimi 1/1.000.000 ile çarpmayı ifade eden ön ektir.
  4. (en)Bkz. micro
  5. (en)Micro, microphone, mike, mic.

mikro akış şeması

  1. (en)Micro flowchart.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mikromikro akış şemasımikro akismikro analizmikro cerrahimikro cisimciklermikro çatlakmikro çipmikro çoğalmamikro denetleyicimikramikraamikrammikransefalimikratbesinler nutrientsbesinlibesinbesin alerjisibesin almakbesin değeribesin değeri yüksekbesibesi barınağıbesi dokubesi dokulubesi dokusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın