merkezli eğri ne demek?

 1. Bir merkezil izdüşümde değişmez kalan eğri. Bu izdüşümün merkezine eğrinin merkezi denir.
 2. (en)Central curve.
 3. (fr)Courbe â centre

merkezli konikler

 1. Simetri merkezi bulunan konik eğrileri. Çemberler, elipsler, hiperboller.
 2. (en)Central conics.
 3. (fr)Section conique centrale

merkezli kuadrikler

 1. Merkez noktası olan kuadrikler. Küreler, elipsoidler ve hiperboloidler.
 2. (en)Central quadrics.
 3. (fr)Quadrique â centre

eğri

 1. Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı.
 2. Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves.
 3. Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail.
 4. Yanlış bir biçimde
 5. Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi.
 6. Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.
 7. Bk. kavis
 8. Bir özelliğin yeğinliğindeki değişimleri özetleyen çizgi.
 9. (en)Curve.
 10. (en)Crooked.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

merkezli koniklermerkezli kuadriklermerkezlememerkezleme çenesimerkezleme kontrolümerkezlemekmerkezlenerek sarılmış bobinmerkezmerkez açımerkez avrupamerkez bankasımerkez bankası avanslarımerkebmerkelmerkel cellmerkel cell tumorsmerkel diskeğrieğri altı alaneğri altındaki alaneğri aşağıeğri av bıçağıeğri ayarıeğri bacaklareğri bacaklıeğri bacaklı kuzueğri bakmakeğreeğrekeğreltieğrelti otlarıeğrelti otu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın