manda hastalığı ne demek?

 1. Özel sporlusundan ileri gelen ve malaklarla sığırlarda görülen Güney Afrika hastalığı; koridor hastalığı.
 2. (en)Corridor disease.
 3. (la)Theileriosis lawrencei

manda hastalığı sporlusu

 1. Manda ve sığırlarda manda hastalığını meydana getiren alyuvar asalağı.
 2. (la)Theileria lawrencei

manda

 1. Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı, camız, kömüş (Buffelus).
 2. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik.
 3. Bk. Afrikamandası, Hintmandası
 4. Boynuzlugiller familyasının sığırlar alt familyasına ait evcil bir tür geviş getiren.
 5. Fr. Kendini idare edemeyen bir memleket ahalisini başka bir yabancı devletin idare etmesi.
 6. (en)Water Buffalo.
 7. (en)Mandate.
 8. (en)Buffalo.
 9. (en)Mandated territory.
 10. (en)Dravidian language spoken in south central India.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

manda hastalığı sporlusumandamanda altına almakmanda altındamanda bitimanda gibimanda gibi yayılmakmanda gibi yemekmanda uygulayanmanda uygulayan devletmanman about townman adasıman aliveman alive!hastalığı modifiye eden antiromatizmal ilaçhastalığı teşhis etmekhastalığı vücudun başka bir bölümüne taşıyan ilaçhastalığın başka bir hastalıkla karışmasıhastalığın diğer organa müdahale ile tedavisihastalığın sadece kafada olduğuna inanan mezhephastalığın sebebini anlama bilimihastalığın seyrihastalığın sonucunu tahminhastalığını gizlemehastalığa eğilimi olan kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın