manda gibi yayılmak ne demek?

 1. Dikkatsizce ve bütün ağırlığıyla oturmak.

manda

 1. Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı, camız, kömüş (Buffelus).
 2. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik.
 3. Bk. Afrikamandası, Hintmandası
 4. Boynuzlugiller familyasının sığırlar alt familyasına ait evcil bir tür geviş getiren.
 5. Fr. Kendini idare edemeyen bir memleket ahalisini başka bir yabancı devletin idare etmesi.
 6. (en)Water Buffalo.
 7. (en)Mandate.
 8. (en)Buffalo.
 9. (en)Mandated territory.
 10. (en)Dravidian language spoken in south central India.

manda altına almak

 1. (en)Mandate.

gibi

 1. ...-e benzer
 2. O anda, tam o sırada, hemen arkasından.
 3. İmişçesine, benzer biçimde
 4. ...-e yakışır biçimde.
 5. (en)Like.
 6. (en)Kind of.
 7. (en)Something like.
 8. (en)Fashion.
 9. (en)Such as.
 10. (en)Wise.

yayılmak

 1. Yayma işine konu olmak veya yayma işi yapılmak.
 2. Hastalık, pek çok kimseye geçmek veya bulaşmak.
 3. Genelleşmek
 4. Genişlemek, büyümek
 5. Serilmek, döşenmek.
 6. 4. Koyun, inek vb. otlamak.
 7. Rahat bir biçimde, sere serpe oturmak.
 8. Ayrıntıya girmek, açılmak
 9. (en)Span.
 10. (en)Be out at grass.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mandamanda altına almakmanda altındamanda bitimanda gibimanda gibi yemekmanda hastalığımanda hastalığı sporlusumanda uygulayanmanda uygulayan devletmanman about townman adasıman aliveman alive!gibigibi açgibi aptalgibi benzergibi beyazgibi büyükgibi cesurgibi ciddigibi çabukgibi çilgingibgib armgibbergibberellic acidgibberellin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın