mana i aslı ne demek?

 1. Bk. asıl anlam

asıl anlam

 1. Bir kelimenin karşıladığı ilk kavram, ana kavram: ayak kelimesininasıl anlamı «insan ve hayvanda yürüme organı»’dır. Bu kelimenin masa ayağı, sandalye ayağı örneklerinde olduğu gibi herhangi bir nesne’nin ayağı, bir ırmağın ayağı veya «halk şiirindeki kafiye» anlamlarını kazanması, anlam dallanması yoluyla sonradan oluşmuş yan anlamlardır. Bunun gibi yol kelimesininasıl anlamı «üzerinde yürünen veya üzerinden geçilen yer»’dir. «usul, metod» anlamı ise sonradan oluşmuştur. Aynı durum yürek «kalp» kelimesinde de vardır. Bunun «cesaret» anlamı sonradan ortaya çıkmıştır. bk. sözlük anlamı krş. yan anlam.
 2. (en)Main meaning.
 3. (fr)Sens propre

mana i hakıkı

 1. Bk. asıl anlam

mana i talı

 1. Bk. yan anlam

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

aslı

 1. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat.
 2. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten.
 3. Osmanlıca'da yazılışı: aslî.
 4. Hakiki, esaslı, halis, safi.
 5. Soy, sop, nesep.
 6. Asıl, tek, dip, kütük, temel, esas, kaide, kural, hakikat.
 7. Aslı ile Kerem sevda hikayesindeki kız.
 8. Kök, köken.
 9. Temelli, köklü.
 10. Asla aid ve müteallik.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mana i hakıkımana i talımana itibariyle müşabehetmana çıkarmakmana mertebelerimanamana vermekmanacamanaclemanaclesmanman about townman adasıman aliveman alive!ii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın