mana ne demek?

 1. Anlam

  Ne halk buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek.

  Yunus Emre
 2. İç, içyüzü.
 3. Belirli insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve doğa öğelerinde alışılmışın dışında birtakım belirtiler ve işlevlerle kendini gösteren gizemsel, dinsel ve büyüsel güç.
 4. (Mana) İç, içyüz. Bir sözden veya birşeyden anlaşılan. Lafzın delalet ettiği şey. (Osmanlıca'da yazılışı: ma'na)
 5. Rüya, düş
 6. Bk. kutgüç
 7. Karmakta bedene verilen ad.
 8. (en)Meaning.
 9. (en)Significance anlam.
 10. (en)Significance.
 11. (en)Sense.
 12. (en)Expression.
 13. (en)Hang.
 14. (en)Import.
 15. (en)Intention.
 16. (en)Interpretation.
 17. (en)Purport.
 18. (en)Purview.
 19. (en)Senses.
 20. (en)Signification.
 21. (en)Primitive, animistic conception of psychic energy A developed person gives off this 'mana' and has an unconscious, positive influence on other people Also includes magic, spirits, demons.
 22. (en)Conceit', pride, is one of the ten fetters binding one to existence.
 23. (en)Conceit, pride, one of the ten fetters binding to existence, also one of the underlying tendencies.
 24. (en)Mind; mind stuff.
 25. (en)Sacred impersonal force in Melanesian and Polynesian religions.
 26. (en)Spiritual power or force.
 27. (en)Spiritual power.
 28. (en)Magic, magical energy, to cast a spell, to use magic.
 29. (en)Line at karmak.
 30. (en)Magical ability, supernatural powers (Polynesian, appears also in the game "Dungeons and Dragons").
 31. (en)Authority, control, influence, prestige power, psychic force, effectual binding authority, be effectual, take effect, be avenged.
 32. (en)The more Mana the more spells you can cast, each time you cast a spell the spell uses up Mana.
 33. Doğaüstü güç
 34. Antro

anlam

 1. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
 2. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.
 3. Sözcüklerin veya davranışların zihinde uyandırdığı izlenim.
 4. Tek iplikli nükleik asidin polaritesi.
 5. (en)Meaning.
 6. (en)Sense.
 7. (en)Point.
 8. (en)Explanation.
 9. (en)Acceptation.
 10. (en)Construction.

kutgüç

 1. İlkellerin bütün evrene yayıldığına ve yeryüzünde canlı, cansız ne varsa tümünün içinde bulunduğuna inandıkları kişisel olmayan görünmez doğaüstü güç. (İlkel inancına göre bu evrensel güç, az ya da çok oluşu bakımından, içinde bulunduğu canlı, cansız nesnenin olumsuz ya da olumlu sonuç almasına neden olmaktadır.) bk. din. krş. kutyasak, atasoy, cancılık, doğalcılık, büyü.
 2. (en)Mana.
 3. (fr)Mana

mana çıkarmak

 1. Yersiz bir sezgiye varmak; yanlış değerlendirmek.

mana i aslı

 1. Bk. asıl anlam

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mana çıkarmakmana i aslımana i hakıkımana i talımana itibariyle müşabehetmana mertebelerimana vermekmanacamanaclemanaclesmanman about townman adasıman aliveman alive!
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın