mai mevsufe ne demek?

  1. Şey manasında nekre olup bir sıfattan evvel kullanılır. $ (Nazartu ila ma mu'cebin leke: Sana hoş gelen şeye baktım) cümlesindeki gibi...Bazan da sıfatsız olur. $(Ni'me-ma: Ne güzeldir) $ (Meselen-ma: Bir misal olarak) kelimelerinde gördüğümüz gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: mâ-i mevsufe)

mai mevsule

  1. Buna ism-i mevsul de denir. Kendinden sonra gelecek küçük cümleyi daha önce geçen cümleye bağlar. $ (Ketebtu ma kultü: Söylediğimi yazdım, ne söyledimse yazdım) cümlesinde olduğu gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: mâ-i mevsule)

mai magsul

  1. (Ma-i müsta'mel) Kullanılmış su. (Osmanlıca'da yazılışı: mâ-i magsul)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mai mevsulemai magsulmai masdariyemai mukattarmai mukayyedmaimai carimai istifhamiyyemai lezizmai mutlakmaMa cherema dun üş şuurma fevkat tabiiyema i carimevsufmevsukmevsukanmevsukiyetmevsukul kelimmevsmevsıkmevsikmevsilmevsimmevmevamevacibmevacib defterimevacib ihracı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın