mai mutlak ne demek?

 1. Yaratıldığı vasıf üzere duran su. (Yağmur, kar, deniz, göl, ırmak, pınar, kuyu sularıdır). (Osmanlıca'da yazılışı: mâ-i mutlak)

mai mukattar

 1. İnbikten geçirilmiş (damıtılmış), saf su. (Osmanlıca'da yazılışı: mâ-i mukattar)

mai mukayyed

 1. Herhangi bir maddenin karışması ile yaratılmış oldukları halden çıkmış ve hususi bir ad almış sulardır. (Gül, çiçek, üzüm, asma, et suları gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: mâ-i mukayyed)

mutlak

 1. Salt
 2. Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, saltık.
 3. Kesin olarak, kesinlikle, mutlaka.
 4. Bk. saltık
 5. Saltık, salt. ~ butlân: çürüklük (Nichtigkeit, nullité) (karş. nisbî butlân).
 6. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt.
 7. Salıverilmiş. Itlak olunmuş. Serbest.
 8. (en)Peremptory.
 9. (en)Positive.
 10. (en)Sure.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mai mukattarmai mukayyedmai magsulmai masdariyemai mevsufemai mevsulemaimai carimai istifhamiyyemai lezizmaMa cherema dun üş şuurma fevkat tabiiyema i carimutlakmutlak adresmutlak alkolmutlak amperemutlak artı değermutlak avantajmutlak bağlantılarmutlak basınçmutlak birimlermutlak biyoyararlanımmutmutamuta nikahımutaassıbmutaassıbane
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın