mahalli etnoloji ne demek?

 1. Bk. bölgesel budunbilim

bölgesel budunbilim

 1. Uygar toplumların kültürlerini, tarihsel ve toplumsal oluşumlarıyla ruhbilimsel sonuçları içinde karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. bk. halkbilim krş. budunbilim.
 2. (en)Regional ethnology.
 3. (fr)Ethnologie régionale

mahalli

 1. Yöresel
 2. Bk. yerel
 3. Yerel
 4. (en)Topical.
 5. (en)Local.
 6. (en)Endemic.

mahalli balad

 1. Bk. yerel balad

etnoloji

 1. Bkz. antropoloji
 2. İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat, ırk bilimi.
 3. (Yun. ethnos: millet; logos: bilim) Farklı insan ırkları, dağılımı, ilişkileri ve faaliyetleri ile uğraşan bilim dalı.
 4. Bk. budunbilim
 5. Yun. Kavimleri, ayrı dil ve ırktan toplumların hayat ve özelliklerini inceleyen ilim. Önce hristiyan misyonerleri dinlerini yaymak için kavimlerin özelliklerini öğrenme ihtiyacını duymuşlar ve onların zayıf damarlarından faydalanmayı düşünmüşlerdir. 19.yy.dan itibaren ilmi gaye ile araştırmalar yapılmıştır. Bugün siyasi ideolojiler yayılmak amacı ile, etnik, kavmi hususiyetler ve zaaflardan istifade ederler.
 6. (en)Ethnology.
 7. (al)Ethnologie
 8. (fr)Ethnologie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mahallimahalli baladmahalli bildirmemahalli çekmahalli folklormahalli gazetemahalli gelenekmahalli idaremahalli idare bütçelerimahalli idare ünitesimahallmahall i mahreç olarak hileyle gösterilen mallarmahall i şuurmahallatmahalleetnolojietnoloji atlaslarıetnolojiketnologetnolengüistetnolengüistiketnobotaniketnofarmakognozietnofarmakolojietnofarmasötiketnograf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın