mahalli idare ne demek?

 1. Yerel yönetim

  Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ... yargı yolu ile olur.

  Anayasa
 2. Bk. yerel yönetim
 3. (en)Local administration.
 4. (en)Local government.
 5. (en)Local administrative.
 6. (en)Municipal / local / city administration.
 7. (en)Municipal corporation.

yerel

 1. Yöresel.
 2. Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere ilişkin.
 3. Bir yere, bir bölgeye ilişkin olan.
 4. Bir yere, bir bölgeye ilişkin olan.
 5. Belirli bir yer ile ilgili olan.
 6. (en)Local.
 7. (en)Regional.
 8. (en)Territorial.
 9. (en)Topical.
 10. (en)Vernacular.

yerel yönetim

 1. İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare.
 2. 1 - Özeksel yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak gereksinmelerini karşılamak amacıyla, vargı örgenlerini doğrudan doğruya halkın seçtiği, demokratik ve özerk kuruluş, bkz. yerinden yönetim. 2 Halkın yönetime katılmasına olanak veren, kendi eliyle seçtiği yerel örgenlerce yönetilmesini içeren yönetim biçimi.
 3. (en)Local government.
 4. (en)Local administration.
 5. (en)Local government'.
 6. (fr)Administration locale, pouvoirs locaux

mahalli idare bütçeleri

 1. Bk. yerel yönetim bütçeleri

mahalli idare ünitesi

 1. Bk. yerel yönetim birimi

idare

 1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme.
 2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü.
 3. Bir kurumun işlerini yürüten kurul
 4. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam
 5. Tutum.
 6. İdare kandili veya lambası.
 7. Hoş görme, göz yumma.
 8. Yetinme
 9. Devrettirmek. Çekip çevirmek. Döndürmek. Kullanmak. Becermek.
 10. (en)Administration.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mahalli idare bütçelerimahalli idare ünitesimahalli idarelermahalli idareler birliğimahalli isimmahallimahalli baladmahalli bildirmemahalli çekmahalli etnolojimahalli folklormahalli gazetemahalli gelenekmahallmahall i mahreç olarak hileyle gösterilen mallarmahall i şuurmahallatmahalleidareidare altında olmayanidare amiriidare binalarıidare edeceğimidare edemidare edememekidare eden kimseidare ederidare ederekidaraidaidaaidaai vaktidabidabe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın