müteaddi ne demek?

 1. Bk. ettirgen çatı
 2. Bk. geçişli eylem
 3. (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan.

ettirgen çatı

 1. Geçişsiz fiillerin geçişli fiili dönüştüren, geçişli fiillerde hareketin başkalarına yaptırıldığını gösteren fiiller oluşturan -er-, -ir-, -tir-, -t- eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesi ile kurulan fiil çatısı: içirmek (iç-ir-), söylettirmek (söyle-t-tir-), güldürtmek (gül-dür-t-) gibi.
 2. (Derleme.,ettirgen çatılı fiil) Taşıdığı kavram, bir nesneye aktarılabilen ve geçişli veya geçişsiz eylem kök veya gövdesine -ir-, -tir-, -t- eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesiyle kurulan çatı: İçirmek (iç-ir-mek) , sevdirmek (sev-dir-mek) , söyletmek (söyle-t-mek) , sevdirtmek (sev-dir-t-mek) , söylettirmek (söyle-t-tir-mek) , güldürtmek (gül-dür-t-mek) , yatırtmak (yat-ır-t-mak) , konuşturtmak (konuş-tur-t-mak) vb. (bk. çok çatı) .
 3. (en)Causative, factitive voice.
 4. (fr)Causatif, voix factitif

müteaddi fiil

 1. Bk. ettirgen eylem

müteaddid

 1. Bir çok, birden fazla.
 2. Adetli, sayılı
 3. Türlü türlü, çeşitli.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

müteaddi fiilmüteaddidmüteadditmüteaddiyetmüteaddımüteabbidmüteabbidanemüteabbidınmüteabbismüteabbisanemüte
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın