müptela olmak ne demek?

 1. Alışmak, düşkün olmak, tutulmak.
 2. (en)A) to be addicted b) be in love with.

müptela

 1. Kötü alışkanlıkları olan, düşkün, meraklı.
 2. Tutulmuş.
 3. Âşık, vurgun.
 4. (Bak: Mübtela)
 5. (en)Addict.
 6. (en)Addicted to.
 7. (en)In love with.
 8. (en)Suffering from.
 9. (en)Affiliated with.
 10. (en)Given.

müpteda

 1. Bk. özne

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

müptelamüptedamüptedimüptenimüptezelmüphemmüphem cevapmüphem sıfatmüphem sözmüphem şekilolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın