müdür olmak ne demek?

 1. (en)Manage

manage

 1. İşletmek
 2. Kıvırmak, çekip çevirmek
 3. İcabına bakmak
 4. Yolunu bulmak, geçinmek
 5. Çevirmek, kullanmak
 6. Terbiye etmek
 7. Yola getirmek
 8. Kandırmak
 9. Tertip etmek, düzenlemek
 10. Yolunu bulmak

müdür muavini

 1. Müdür yardımcısı.
 2. (en)Assistant manager.
 3. (en)Deputy manager.
 4. (en)Assistant director / manager.
 5. (en)Assistant director.
 6. (en)Associate director.
 7. (en)Second in command.
 8. (en)Vice- manager.

müdür yardımcısı

 1. Müdürün işlerine yardım eden, yokluğunda yetkileri üzerine alıp işleri yöneten kimse, müdür muavini.
 2. (en)Deputy manager.
 3. (en)Assistant / deputy manager.
 4. (en)Assistant manager.
 5. (en)Coadministrator.
 6. (en)Codirector.
 7. (en)Corporate secretary.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

müdür muavinimüdür yardımcısımüdürmüdüre gitmekmüdüriyetmüdüriyet personelimüdürler kurulumüdürlükmüdürlük etmekmüdülükmüdünmüdüni cesimemüdaabemüdaasemüdabemüdaberemüdacaolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın