lupus erythematosus test ne demek?

 1. Lupus eritematozus deneyi

lupus

 1. Deride kronik patolojik değişimler oluşturan bulaşıcı hastalıkların genel adı
 2. Kurt.
 3. (en)Any of several diseases which causes lesions on the skin.
 4. Deri veremi.
 5. Lupus, deri veremi
 6. (la)Lupus

lupus erythematosus cell

 1. Lupus eritematozis hücresi

lupus erythematosus

 1. Lupus eritematozus

test

 1. Sınav.
 2. Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.
 3. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tamamı
 4. Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama
 5. Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması.
 6. Tecrübe.
 7. Deney.
 8. Kişilerin yetenek, bilgi ve becerileri ile anıklıklarını ölçmeye yarayan herhangi bir araç ya da yöntem.
 9. Zihinsel bir çalışmanın niteliğini belirtmek ve saptamak amacıyla yapılan
 10. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tümüne verilen ad.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lupus erythematosus celllupus erythematosuslupuslupus eritematozis hücresilupus eritematozuslupus eritematozus deneyilupus eritematözlupus panniculitislupus pannikulitislupus profundusluplup testilupalupaninlupinerythematouserythemaerythema chronicum migranserythema doseerythema infectiosumerythema marginatum
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın