lupus eritematozus ne demek?

  1. İnsan ve köpeklerde görülen otoimmün, iki farklı biçimde seyreden hastalık. 1. Diskoit lupus eritromatozis. 2. Sistemik lupus eritromatozis.
  2. (en)Lupus erythematosus.

lupus eritematozus deneyi

  1. Şüpheli hayvanın pıhtılaşmış kanı veya kemik iliği 37oC'de inkübe edildikten sonra, pıhtının santrafüj edilmesi ve santrafüjden hazırlanan yayma frotinin lupus eritomatozis hücresi yönünden incelenmesi esasına dayanan tanı yöntemi.
  2. (en)Lupus erythematosus test.

lupus eritematozis hücresi

  1. Lupus eritemematozis'te ve immün aracılı kimi hastalıklarda görülen, yuvarlak, bir örnek sitoplazmik inklüzyon içeren, olgun nötrofil lökosit. İnklüzyon materyali dejenere olmuş nötrofil lökositlerin antinükleer antikorla kaplanmış çekirdeklerinden oluşur.
  2. (en)Lupus erythematosus cell.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lupus eritematozus deneyilupus eritematozis hücresilupus eritematözlupuslupus erythematosuslupus erythematosus celllupus erythematosus testlupus panniculitislupus pannikulitislupus profundusluplup testilupalupaninlupineritematözeritema artritikumeritema elevatum diutinumeritema giratum repenseritema kronikum migranseritema marginatum
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın