lupus eritematöz ne demek?

 1. (en)Lupus erythematosus.

lupus

 1. Deride kronik patolojik değişimler oluşturan bulaşıcı hastalıkların genel adı
 2. Kurt.
 3. (en)Any of several diseases which causes lesions on the skin.
 4. Deri veremi.
 5. Lupus, deri veremi
 6. (la)Lupus

lupus eritematozis hücresi

 1. Lupus eritemematozis'te ve immün aracılı kimi hastalıklarda görülen, yuvarlak, bir örnek sitoplazmik inklüzyon içeren, olgun nötrofil lökosit. İnklüzyon materyali dejenere olmuş nötrofil lökositlerin antinükleer antikorla kaplanmış çekirdeklerinden oluşur.
 2. (en)Lupus erythematosus cell.

lupus eritematozus

 1. İnsan ve köpeklerde görülen otoimmün, iki farklı biçimde seyreden hastalık. 1. Diskoit lupus eritromatozis. 2. Sistemik lupus eritromatozis.
 2. (en)Lupus erythematosus.

eritematöz

 1. Eritem özelliği gösteren
 2. Kızarık
 3. Kızartılı.
 4. (en)Erythematous.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lupus eritematozis hücresilupus eritematozuslupus eritematozus deneyilupuslupus erythematosuslupus erythematosus celllupus erythematosus testlupus panniculitislupus pannikulitislupus profundusluplup testilupalupaninlupineritematözeritema artritikumeritema elevatum diutinumeritema giratum repenseritema kronikum migranseritema marginatum
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın