lonca ne demek?

 1. Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon

  Bu iş için loncada, isim duası yapılır.

  S. Ayverdi
 2. Uğraşları bir olan kimselerin, bir pirin yönetimi altında oluşturdukları özel dernek.
 3. Bk. iş sendikası
 4. (en)Corporation.
 5. (en)Guild.
 6. (en)Guild korporasyon.
 7. (en)Guild (of artisans or merchants.
 8. (en)Guild, corporation.
 9. (fr)Corporation

iş sendikası

 1. İşçi yararlarını koruma amacıyla kurulan birlik.
 2. Aynı uğraşıdan olan kişilerin iş saati ve ücret gibi yaşantılarını etkileyen konularda yararlarını koruyabilmek üzere gerçekleştirdikleri birleşimli kuruluşlar.
 3. (en)Trade union, labor union.
 4. (fr)Association ouvrière

lonca damgası

 1. Eskiden, loncalarda yapılan mallar üzerine vurulan damga.
 2. (en)Mark of corporation, mark of guild.
 3. (fr)Sceau de corporation

lonca devleti

 1. Sendikacılığı ortadan kaldırmak, işçileri uygar hak ve özgürlüklerinden yoksun kılmak ve anamal egemenliğini sağlamak amacıyla halkı zorla anamalcı, işçi ve memur loncalarına bölen, özgür seçimlere yer vermeyen devlet biçimi.
 2. (en)Corporate State.
 3. (fr)Etat corporatif

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lonca damgasılonca devletilonca sosyalizmilonca ustasıloncacı devletloncacı toplumculukloncacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın