lonca damgası ne demek?

 1. Eskiden, loncalarda yapılan mallar üzerine vurulan damga.
 2. (en)Mark of corporation, mark of guild.
 3. (fr)Sceau de corporation

lonca devleti

 1. Sendikacılığı ortadan kaldırmak, işçileri uygar hak ve özgürlüklerinden yoksun kılmak ve anamal egemenliğini sağlamak amacıyla halkı zorla anamalcı, işçi ve memur loncalarına bölen, özgür seçimlere yer vermeyen devlet biçimi.
 2. (en)Corporate State.
 3. (fr)Etat corporatif

lonca

 1. Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
 2. Uğraşları bir olan kimselerin, bir pirin yönetimi altında oluşturdukları özel dernek.
 3. Bk. iş sendikası
 4. (en)Corporation.
 5. (en)Guild.
 6. (en)Guild korporasyon.
 7. (en)Guild (of artisans or merchants.
 8. (en)Guild, corporation.
 9. (fr)Corporation

damga

 1. Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç.
 2. Bu araçla basılan nişan, işaret.
 3. Bir kimsenin adını kötüye çıkaran, yüz kızartıcı durum
 4. Bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, nitelik.
 5. Bir şeyin üzerine işaret veya alamet koymak.
 6. (en)Character.
 7. (en)Cancellation.
 8. (en)Stamp.
 9. (en)Brand.
 10. (en)Cachet.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lonca devletiloncalonca sosyalizmilonca ustasıloncacı devletloncacı toplumculukloncacılıkdamgasını vurmakdamgasızdamgadamga basmakdamga biçemidamga biçimidamga dizgisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın