load ne demek?

 1. Yüklemek
 2. Yükletmek
 3. Yük
 4. Şarj etmek
 5. Yük olmak, yükünü vermek
 6. Hediye yağdırmak
 7. Doldurmak
 8. Hile yapmak için zarı doldurmak
 9. Yüklenmek, üzerine yük almak
 10. Birine tesir ederek haksız hüküm verdirmek
 11. Fotoğraf makinasına film koymak
 12. Çok yemek, tıkabasa doldurmak (mide)
 13. Hayat sigortasına zam koymak
 14. Silah doldurmak
 15. Sıklet, ağırlık
 16. Endişe, üzüntü, kaygı
 17. Fikir yorgunluğu
 18. Silâh doldurmak için barut ve fişek
 19. Sıkmak

yüklemek

 1. Bir yere, taşınması için belli ağırlıkta eşya veya araç gereç koymak
 2. Bir bilgisayar, disket vb.ne gerekli bilgileri aktarmak.
 3. Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak.
 4. Bir suçu birinin üstüne atmak
 5. Bir cisme elektrik gücü vermek.
 6. (en)Lay smth.
 7. (en)At one's door.
 8. (en)Ascribe.
 9. (en)Burden.
 10. (en)Charge.

load and go

 1. Yükle ve yürüt

load balancing

 1. Yük dengelemesi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

load and goload balancingload capacitanceload capacityload characteristicload circuitload coilload coilsload conflictload currentloaLoa loaloachloachs
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın