load characteristic ne demek?

 1. Yük karakteristigi

yük

 1. Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
 2. Bir şeyin ağırlığı.
 3. Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar.
 4. Eşya.
 5. Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev.
 6. Tedirginlik veren şey, engel.
 7. Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı.
 8. Yüz bin kuruşluk mal veya tutar
 9. Bir özdeğin ya da bir ortamın eksicik önelcik dengesinin bozulması ile oluşan elektriklik hali. 2— Bir elektrik çevriminin ya da bir işlergenin güç çıktısı.
 10. Bir yoğunlaç ya da akımsaklar üzerinde toplanmış erke.

load

 1. Yüklemek
 2. Yükletmek
 3. Yük
 4. Şarj etmek
 5. Yük olmak, yükünü vermek
 6. Hediye yağdırmak
 7. Doldurmak
 8. Hile yapmak için zarı doldurmak
 9. Yüklenmek, üzerine yük almak
 10. Birine tesir ederek haksız hüküm verdirmek

load and go

 1. Yükle ve yürüt

characteristic

 1. Diğerlerinden aylrıcı nitelikte olan, tipik
 2. Kendine has
 3. Özellik, hususiyet, vasıf
 4. Logaritma karakteristiği
 5. Özellik, nitelik, vasıf

Türetilmiş Kelimeler (bis)

loadload and goload balancingload capacitanceload capacityload circuitload coilload coilsload conflictload currentloaLoa loaloachloachscharacteristiccharacteristic curvecharacteristic directioncharacteristic equationcharacteristic featurecharacteristic functioncharacteristic impedancecharacteristic of a fieldcharacteristic of a logarithmcharacteristic of a ringcharacterisationcharacterisecharacterisedcharacterisric curve
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın