lie dormant ne demek?

 1. Etkin olmamak

etkin

 1. Sonuca varma yeteneği gösteren
 2. Bkz. efektif
 3. Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif.
 4. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
 5. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).
 6. Tepkileşimlerdeetkinliği önde gelen.
 7. Eylemde bulunan.
 8. Etki yapan. Karşıtı bk. edilgin
 9. (en)Effective.
 10. (en)Forceful.

lie doggo

 1. Ölü numarası yapmak, ölmüş gibi yatmak, kıpırdamamak

lie down

 1. Yatmak, uzanmak
 2. Şekerleme, kestirme, uyku: kısa uyku

dormant

 1. Uykuda olan, uyuşuk, cansız
 2. Hareketesiz
 3. Keşfedilmemiş
 4. Uyku halinde, uyuyan

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lie doggolie downlie down on commandlie detectorlie dyinglielie abedlie algebralie alonglie backlie behindlie cebirilili zatihiliabliabilitiesliabilities assumeddormantdormant balancedormant capitaldormant claimdormant executiondormant judgmentdormant partnerdormant statedormant titledormancydormansidormdorm roomdordor düzenidor lehçesidor makamıdor tapınağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın