lie abed ne demek?

  1. Geç kalkan kimse

geç

  1. Belirli zamandan sonra olan.
  2. Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı
  3. Bkz. tardif
  4. “kulak asma, önem verme!” anlamında kullanılan bir söz: “Biz ev yaptırdık ama sen bize bakma; bizim paramız vardı. Geç efendim geç; bu işler sizin gibilerin harcı değil.” -N. Kurşunlu.
  5. (en)Late.
  6. (en)Backward.
  7. (en)Slow.
  8. (en)Tardy.
  9. (en)Behind.
  10. (en)Behindhand.

lie algebra

  1. Lie cebiri

lie along

  1. Yatmak

abed

  1. Haya etmek. Arlanmak.
  2. Yatakta, yatağın üstünde
  3. Yatakta, yatağın üstünde.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lie algebralie alonglie backlie behindlie cebirilielie detectorlie doggolie dormantlie downlili zatihiliabliabilitiesliabilities assumedabedabedei esnamabeabeamabeceabece öğretimiabece sırası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın