levee en masse ne demek?

 1. Seferberlik

seferberlik

 1. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü.
 2. Bu durumun ilan edildiği veya savaşın sürdürdüğü dönem.
 3. (en)State of war.
 4. (en)Mobilization.

levee

 1. Nehir taşmasına karşı set, taşmayı önleyen set, resmi kabul, kabul töreni
 2. Nehir kenannda su taşmasına engel olacak set
 3. Set gibi yüksek nehir kenarı
 4. Rıhtım.
 5. Büyük şahsiyetlerin sabahleyin misafir kabul etmeleri
 6. İng

leveen shunt

 1. LeVeen şantı

en

 1. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı.
 2. Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.
 3. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime
 4. Bir filmin iki kenar arasında kalan, filmlerin çeşitlerine göre değişen ve filmlerin boylarını belirleyen uzunluğu.
 5. Erime noktasının kısaltılmış şekli.
 6. Hlk. Hayvanların kulaklarına vurulan damga.
 7. Bk. genişlik
 8. (en)This must not be confused with -en corresponding in Old English to the AS.
 9. (en)Infinitive ending -an.
 10. (en)See Em.

mae

 1. (master of aeronautical engineering) i. Havacılık mühendisliğŸi yüksek lisansı, Havacılık mühendisliğŸi üzerine mezuniyetini müteakip bir yıl veya daha fazla çalışŸma yapanlara verilen ikinci derece; bu dereceye sahip kimse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

leveeleveen shuntLeVeen şantıleveatlevellevlevalevahıklevahik i lamiselevai kalbenen 29000 standartlar serisien 45001 standardıen 45002 standardıen 45003 standardıen 45011 standardıen 45012 standardıen 45013 standardıen 45014 standardıen acılı kimseee 6 banyoe 6 prosese ağe boat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın