let daylight into smth ne demek?

 1. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak

let daylight into smth.

 1. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak

let

 1. Bk. lineer enerji transferi
 2. Dayak, kötek.
 3. Atmak.
 4. (en)Rented room or apartment (British); obstacle, hindrance; play which is invalid and must be repeated (in tennis and other net games).
 5. Bırak olsun!, bırak yapsın!
 6. Bırakmak, izin vermek, meydan vermek, ses çıkarmamak, kiraya vermek, vermek, ihale etmek, kiraya verilmek, dirmek, dürmek
 7. Sonek -cik, küçültme ifade eder: kinglet kralcık.
 8. (let, letting) izin vermek, müsaade etmek
 9. By, through, in ile geçmesine, gitmesine veya gelmesine müsaade etmek
 10. Kontrata bağlamak

daylight

 1. Gün ışığı
 2. Gündüz
 3. Aralık, boşluk
 4. Güneş ışığı
 5. Aydınlık, şafak
 6. Önce şaşırtıcı gelen bir şeyin sonradan anlaşılması
 7. Gösterme, teşhir etme

into

 1. Içine, içeriye, haline, e, ye
 2. Edat içine, dahiline, -e, -ye, içeri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

let daylight into smth.letlet a flatlet absorblet alonelet an opportunity sliplet belet be!let bloodlet bygones be bygoneslet bygones be bygones.leLe Chatelier ilkesile corbusierle demirile dernier cridaylightdaylight developing machinedaylight factordaylight lampdaylight loadingdaylight projectiondaylight robberydaylight savingdaylight saving timedaylight savingtimedaylak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın