daylak ne demek?

 1. Sakalı, bıyığı çıkmamış delikanlı.
 2. İnce uzun boylu kimse.
 3. Dişi deve.
 4. Çıplak.

  Develer daylak / Sevenler aylak / Sen kimin yârisin / Her yanın oynak.

  Halk türküsü

daylight

 1. Gün ışığı
 2. Gündüz
 3. Aralık, boşluk
 4. Güneş ışığı
 5. Aydınlık, şafak
 6. Önce şaşırtıcı gelen bir şeyin sonradan anlaşılması
 7. Gösterme, teşhir etme

daylight developing machine

 1. Gün ışığı açındırma aygıtı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

daylightdaylight developing machinedaylight factordaylight lampdaylight loadingdayday after dayday after day and year after yearday after tomorrowday airglow
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın