lebesgue kümesi ne demek?

  1. Bir fonksiyonun tüm Lebesgue noktalarının kümesi.
  2. (en)Lebesgue set.
  3. (fr)Ensemble de Lebesque

lebesgue constant

  1. Lebesgue sabiti

lebesgue fonksiyonu

  1. (en)Lebesgue function.
  2. (fr)Fonction de Lebesque

kümesi

  1. (en)Heap, pile, mass, cluster, group, tuft, conglomerate, league, aggregate, aggregation, bank, clamp, cloud, clump, conglomeration, family, stack, congeries, division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lebesgue constantlebesgue fonksiyonulebesgue functionlebesgue integrallebesgue integralilebesguelebesgue measurable functionlebesgue measurelebesgue numberlebesgue ölçülebilir fonksiyonulebeblebedlebekelebenlebenıkümesikümeskümes bahçesikümes bitikümes gibi binakümes hayvanıkümeküme kevkebiyyeküme adıküme bağlaşmasıküme bilincikümkümahekümankümaşekümat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın