lebeke ne demek?

 1. Şerit parçası.

şerit

 1. Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası.
 2. Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri.
 3. Tayfta birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.
 4. Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan.
 5. Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
 6. Dar, uzun kıyı parçası.
 7. Koşut ve birbirine yakın iki çizgi arasında kalan alan parçası; tayfda birbirin yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.
 8. Bk. saydam resim kuşağı
 9. Bk. kuşak
 10. Bk. mıknatıslı kuşak

lebeb

 1. (C: Elbab) Göğüste gerdanlık takılan yer.

lebed

 1. Yünden yapılan keçe.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lebeblebedlebenlebenılebenilebleb demeden leblebiyi anlamakleb demeden leblebiyi anlayanlebablebabe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın