lay ne demek?

 1. Koymak
 2. Sermek
 3. Hazırlamak.
 4. Yerleştirmek, kurmak.
 5. Sunmak, ileri sürmek.
 6. Yatmak, sevişmek.
 7. Tortu, posa.
 8. Yatırmak.
 9. Söyleyen, söyleyici. (Osmanlıca'da yazılışı: lay (-))
 10. Duruş, yatış, mevki
 11. Yaymak
 12. Kazanç üstünden hisse
 13. (argo) yol, meslek
 14. Yumurtlamak
 15. Bir halatın bükümü veya büküm tarzı
 16. Şiir, şarkı gazel
 17. Nağme, ezgi.
 18. Yatıştırmak
 19. Belirli meslekten olmayan; alaylı
 20. Teskin etmek
 21. Vaz'etmek
 22. Üstüne koymak, koymak (vergi), yüklemek: isnat etmek, hamletmek
 23. Yerine koymak, dizmek
 24. Belirli bir vaziyete koymak
 25. Önüne koymak, takdim etmek
 26. Kurmak (sofra)
 27. (herhangi bir yöne) gitmek
 28. Belirli meslekten olmayan, işin ehli olmayan
 29. Bahse girmek
 30. Layik
 31. Papazdan başka bütün halktan olan veya halka ait

koymak

 1. Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek
 2. Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
 3. Bırakmak.
 4. Katmak, eklemek
 5. İmza, tarih, adres yazmak.
 6. Uyulması gereken kuralları belirlemek, ortaya çıkarmak
 7. Etkilemek, dokunmak.
 8. Bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak
 9. Adamdan saymak, varlığını kabul etmek
 10. (en)Place.

lay 4

lay a bridge

 1. Köprü kurmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lay 4lay a bridgelay a cablelay a firelay a ghostlay a plotlay a traplay a trap forlay a wait forlay a wreathlala akallla antigensla antijenlerila bel tube
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın