kurulu düzen ne demek?

 1. Yerleşmiş, içinde bulunulan toplumsal düzen.
 2. (en)The established order.
 3. (en)The established regime.

kurulu çıkar

 1. Ayrıcalıklı bir toplumsal kümeyi, kurulu düzeni sürdürmeğe yönelten ekonomik çıkar.
 2. (en)Vested interest.
 3. (fr)Intérêt déguisé

kurulu

 1. Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş.
 2. (en)Set up.
 3. (en)Established.
 4. (en)Formed.
 5. (en)Wound up.
 6. (en)Cocked.
 7. (en)Ready to fire.

düzen

 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
 3. Yerleştirme, tertip.
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 5. Dolap, hile
 6. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 7. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 8. Alet edevat takımı.
 9. (en)Order.
 10. (en)Regularity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kurulu çıkarkurulukurulukkuruluk dolmasıkurulumkurulum bloğukurulum dosyasıkurulum kopyalakurulum modundakurulum programıkurulkurul kararıkurul üyesikurul yönetmen dizgesikurula kuruladüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisidüzen kurmakdüzen menüsüdüzen öncesi günlemeçli çekdüzen penceresidüzen tekerdüzedüze çıkmakdüze inmekdüzebandüzeç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın