kurşun tozu ne demek?

 1. (en)Blacking.

kurşun tokacı

 1. Kurşun boru işlerinde kullanılan tahtadan yapılmış bir aygıt.

kurşun tel

 1. Kurşundan yapılmış tel.
 2. (en)Lead wire.
 3. (fr)Fil de plomb

toz

 1. Töz.
 2. Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak
 3. Çok küçük parçacıklara bölünmüş olan herhangi bir madde
 4. Bu durumda olan.
 5. Asalak öldürücü olarak kullanılan katı bitkisel yada madensel maddelerin öğütülmüşü. (Ya etkilerine ya da yapılarına göre adlandırılırlar: Böcektozu, kenetozu, solucantozu, pelintozu, eğreltitozu gibi.)
 6. Hayvansal, bitkisel ve madensel kökenli maddelerden elde edilen, organik ve inorganik yapılı, kuru ve birbiriyle bağlantısı olmayan ilaç biçimi, powder, pudra, pulvis.
 7. Genellikle tanelerin temizlenmeleri veya öğütülmeleri sırasında meydana gelen ince, pülverize durumdaki kuru parçacıklar.
 8. (en)Powder.
 9. (en)Farina.
 10. (en)Granulated.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kurşun tokacıkurşun telkurşun tuncukurşun ağacıkurşun alaşımıkurşun anotkurşun antimonitkurşun arsenatkurşunkurşun asetatkurşun asitli akümülatörkurşun atmakkurşun azitkurşumkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkıtozu dumana katmaktozumatozumaktozuntozuntutozunu almatozunu almaktozunu gidertozutmatozutmaktoztoz ağacıtoz almatoz almaktoz anaforu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın