kurşun asitli akümülatör ne demek?

 1. Bk. kurşunekşit akımsakları

kurşunekşit akımsakları

 1. Temel yapısı kurşun ve kükürt ekşiti eriyiğinden oluşan akımsaklar.
 2. (en)Lead storage battery.
 3. (al)Beibaterie
 4. (fr)Batterie au plomb

kurşun

 1. Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).
 2. Bu elementten yapılmış.
 3. Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi
 4. Mermi çekirdeklerinde, etrafı gömlek ile kaplanmış metal nüve kısmı, nüve.
 5. Sembolü Pb, atom kütlesi 207,2 g, atom numarası 82, yoğunluğu 11,34 g/mL, e.n. 327
 6. Fazla tüketildiğinde zehirli etki yapan ağır bir metal.
 7. (en)Plumbic.
 8. (en)Bullet.
 9. (en)Lead.
 10. (en)Projectile.

kurşun ağacı

 1. (en)Lead tree.

asitli

 1. Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü H3O+ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği.
 2. (en)Acidic, resembling acid; acid forming; containing large amounts of silica.

akümülatör

 1. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.
 2. Bkz. birikeç
 3. Bkz. akımsaklar
 4. Bkz. akü
 5. Elektrik enejisini depo eden cihaz.
 6. (en)Accumulator.
 7. (en)Storage battery akü.
 8. (en)Battery.
 9. (en)Secondary battery.
 10. (en)Storage battery.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kurşunkurşun ağacıkurşun alaşımıkurşun anotkurşun antimonitkurşun arsenatkurşun asetatkurşun atmakkurşun azitkurşun banyosukurşumkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkıasitliasitli buharlama makinesiasitli dağlamaasitli derin daglamaasitli derin dağlamaasitli kayaasitli temizlemeasitli temizleyici acid picklesasitlikasitlik değeriasitleasitle çözünürasitle hakketmekasitle muameleasitle temizleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın