kunduz esansı ne demek?

  1. (en)Castor.

kunduz böceği

  1. Kuduz böceği.

kunduz kuyrugu anten

  1. (en)Beavertail antenna

esan

  1. Kağnı dingili. (Küçükkabaca *Uluborlu, Aşağıdinek *Şarkikaraağaç, Akçaşar *Yalvaç -Isparta)
  2. Tekerlekleri ile birlikte kağnı dingili. (*Yalvaç . *Isparta.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kunduz böceğikunduz kuyrugu antenkunduz kuyrugu isinkunduz kuyruğu antenkunduz kuyruğu ışınkunduzkunduz kürkükunduzböceğikunduzgillerkundukkundurakundura bıçağıkundura boyacısıkundura burnukundakundağa sarmakkundakkundak bağıkundak beziesansesans çıkarılan bir güney asya otuesans türündenesansiyelesansiyel albuminüriesanesanidesaesa environmentally sensitive areaesabesabeesabı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın