kuşkusu olmak ne demek?

 1. (en)Have a suspicion that.

kuşkusu olmayan

 1. (en)Clear.

kuşkusuz

 1. Kuşkusu olmayan, işkilsiz.
 2. Elbette, şüphesiz
 3. (en)Admittedly.
 4. (en)Certain.
 5. (en)Doubtless.
 6. (en)Easily.
 7. (en)Indubitable.
 8. (en)Secure.
 9. (en)Unsuspecting.
 10. (en)Trustful.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuşkusu olmayankuşkusuzkuşkusuzlukkuşkukuşku duymakkuşku ile karşılamakkuşku uyandırankuşku uyanmakkuşkanadıkuşkırankuşkirazıkuşkonmazkuşkuş ağıkuş akarıkuş avcısıkuş avıolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın