kuşak izgesi ne demek?

 1. Geniş kuşaklardan oluşan ve özdeciklerden kaynaklanan keskin kıyılı salım ya da soğurum izgesi.
 2. Geniş kuşaklardan oluşan ve özdeciklerden kaynaklanan keskin kıyılı salım ya da soğurum izgesi.
 3. (en)Band spectrum.
 4. (al)Bandenspektrum
 5. (fr)Spectre de bandes

kuşak ile sarmak

 1. (en)Girdle.

kuşak bağlama

 1. Düğün sırasında baba veya başka bir büyük tarafından gelinin beline kırmızı kurdele dolama
 2. Tarikatlarda, medreselerde belli bir düzeye gelen öğrencilere kuşak takma töreni, kemer bağlama.
 3. Karate, judo gibi Uzak Doğu oyunlarında aşama kaydetme.

izge

 1. Beyaz aşığı oluşturan renklerin, sıklık ya da dalga boyu sırasınca dizildiği görüngü.
 2. Bir akımmıknatıssal ışınım, kendisini oluşturan dalga boylarına ya da sıklıklara ayrıştırıldığında elde edilen çizge. anlamdaş alkım.
 3. Elek-tromıknatıslı ışınımların, kendilerini oluşturan dalga uzunluklarına ya da yinelenimlere ayrıldıklarında sağlanan sonuç. (Görünür ışık bölümünde bunun iyi bir örneği, beyaz ışığın bir optik biçmeden geçtiğinde ortaya çıkan renkler kuşağıdır)
 4. İnsan kulağının algılayabileceği ve değerlendirebileceği ses dalgaları yineleniminin kuşağı; sesizgesi.
 5. (en)Spectrum.
 6. (en)Spectrum,.
 7. (en)Audio spectrum.
 8. (al)Spektrum
 9. (al)Spektrum,
 10. (al)Akustische Spektrum

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuşak ile sarmakkuşak bağlamakuşak belirticikuşak çatışmasıkuşak eksenikuşak geçirimikuşakkuşak genişliğikuşak kıyısıkuşak kirişikuşa benzeyenkuşa süt nasip olsa anasından olurdukuşadkuşağa almakuşkuş ağıkuş akarıkuş avcısıkuş avıizgeselizgesel analizizgesel çözümlemeizgesel dizilerizgesel duyarlıkizgeizge bilgisiizge bilimiizgebilimizgeçizerizgara etkisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın