kuşak çatışması ne demek?

 1. (en)Generation gap.

generation

 1. Üretme, üretim, oluşturma
 2. Bkz. jenerasyon
 3. Doğuş, doğuruş, tenasül
 4. Nesil, soy, zürriyet, batın
 5. Vasat olarak insan nesli farzedilen otuz yıl
 6. Kuşak, dünyaya getirme

kuşak

 1. Bele sarılan uzun ve enli kumaş
 2. Sağlamlığını artırmak için, bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ.
 3. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge.
 4. Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı.
 5. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu.
 6. Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm.
 7. Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler.
 8. Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi.
 9. Bir izgenin iki sıklık değeri arasında kalan ışınım bölgesi.
 10. (Lat. generatio < generare = doğurmak) : 1- (Genellikle) Aşağı yukarı aynı yıllarda doğmuş olup aynı çağın koşullarını, dolayısıyle birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu. 2- (Tarih felsefesinde ve kültür tarihinde) Yeni bir anlayışta yeni bir yaşama duygusunda, yeni biçimlerde birleşen, eskiden belirgin çizgilerle ayrılan kişilerin topluluğu.

kuşak bağlama

 1. Düğün sırasında baba veya başka bir büyük tarafından gelinin beline kırmızı kurdele dolama
 2. Tarikatlarda, medreselerde belli bir düzeye gelen öğrencilere kuşak takma töreni, kemer bağlama.
 3. Karate, judo gibi Uzak Doğu oyunlarında aşama kaydetme.

çatışma

 1. Çatışmak işi
 2. Silahlı büyük kavga, arbede.
 3. Savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin karşı tarafın keşif ve güvenlik kollarıyla arasındaki ilk silahlı vuruşma.
 4. Türlü yönlerden uzanan kıvrımlı dağ sıralarının, bir yerde dar bir açı ile birbirine yaklaşıp kaynaşması veya düğümlenmesi.
 5. Kenetlenme.
 6. Aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit derecede çekici dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal durum.
 7. Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.
 8. (en)Tie tie.
 9. (en)Clash.
 10. (en)Battle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuşakkuşak bağlamakuşak belirticikuşak eksenikuşak geçirimikuşak genişliğikuşak ile sarmakkuşak izgesikuşak kıyısıkuşak kirişikuşa benzeyenkuşa süt nasip olsa anasından olurdukuşadkuşağa almakuşkuş ağıkuş akarıkuş avcısıkuş avıçatışmaçatışma bilgisiçatışma noktasına gelmekçatışmakçatışmamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın