kriter ne demek?

 1. Ölçüt, kıstas.
 2. Bk. ölçüt
 3. Ölçüt
 4. (en)Criterion.
 5. (en)Canon.
 6. (en)Gauge.
 7. (en)Test.
 8. (en)Touchstone.
 9. (en)Criterion ölçüt.
 10. (en)Measure of value.

ölçüt

 1. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
 2. Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke.
 3. Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü (norm).
 4. Bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana kural.
 5. Bir testin değerlendirilmesine yarayan ölçün.
 6. (en)Criterion.
 7. (en)Criteria.
 8. (en)Standard.
 9. (en)Canon.
 10. (en)Touchstone.

krit

 1. Bir gazın yoğunluğunu hidrojenin yoğunluğuna göre ifade etmek için kullanılan terim.

kritidya

 1. Crithidia cinsinde bulunan protozoonlar.
 2. (en)Crithidia.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kritkritidyakritidyalkritiğini yapmakkritikkribbleykribriformkribroskribrozuskribrum
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın