ölçüt ne demek?

 1. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
 2. Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke.
 3. Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü (norm).
 4. Bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana kural.
 5. Bir testin değerlendirilmesine yarayan ölçün.
 6. (en)Criterion.
 7. (en)Criteria.
 8. (en)Standard.
 9. (en)Canon.
 10. (en)Touchstone.
 11. (en)Criterion kıstas.
 12. (en)Mısdak.
 13. (en)Kriter.
 14. (al)Kriterium
 15. (fr)Critère

ölçüt imi

 1. Herhangi bir konuda yapılacak değerlendirmede temel alınan ölçüt veya değer.
 2. (en)Benchmark.

ölçütlü

 1. Ölçütü olan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçüt imiölçütlüölçütsüzölçütsüzlükölçütüölçüölçü aletiölçü alınan çizgiölçü almakölçü balonuölçölçeğe göre artan getiriölçeğe göre artan maliyetlerölçeğe göre azalan getiriölçeğe göre azalan maliyetler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın