kristal bağ ne demek?

 1. (en)Crystalline bond

crystalline

 1. Şeffaf
 2. Berrak
 3. Kristal
 4. Kristal gibi, parlak, temiz
 5. Billurdan yapılmış, kristal halinde

kristal bardak

 1. (en)Cyristal glass

kristal başkalaşım dokusu

 1. Yeniden kristalleşme başkalaşımı ile oluşan kayaç dokusu.
 2. (en)Crystalloblastic.
 3. (al)Kristalloblastisch
 4. (fr)Cristalloblastique

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kristal bardakkristal başkalaşım dokusukristal biçimindekristal büyümesikristal açılarıkristal açısıkristal ağıkristal akımıkristal alan teorisikristalkristal alanıkristal analizikristal anizotropisikristakrista fasyaliskrista humerikrista ilyakakrista nazalisbağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbağ bozmakbağ bozumcubağ bozumubağ çadırkelebeğibağ çizgi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın