kotiledoner plasenta ne demek?

 1. Geviş getirenlerde görülen villi koryalislerin karunkül üzerinde; kriptlerin de kotiledon üzerinde kümeleştiği kotiledonlu plasenta.
 2. (en)Cotyledonary placenta.

kotiledon

 1. Döleşi adası
 2. Plasenta parçası
 3. Tohumlu bitkilerin tohumunda bulunan ilk yaprak ya da yapraklar olup fotosentez yapan yaprakları verir ya da toprak altında kalır.
 4. Memeli plasentasında villus grubu.
 5. Geviş getirenlerde fetal plasentanın koryon zarında villi koriyalislerin kümeleşmesi sonucu oluşan, plasentasyonda fonksiyonel görev yapan, karunküllerle birleşerek plasentomu oluşturan yapı.
 6. Çanak, çukurcuk.
 7. Çenek.
 8. (en)Cotyledon.
 9. (al)Keimblatt, Samenblatt Dgr.: Yun. kotyledon: kadeh şeklinde boşluk
 10. (fr)Cotylédon

kotiledonitis

 1. Kotiledonların yangısı.
 2. (en)Cotyledonitis.

plasenta

 1. Etene.
 2. Döleşi
 3. Embriyoyla uterus arasında metabolik ve hormonal ilişkiyi sağlayan geçici oluşum, eten. Fetusun beslenmesi ve zararlı maddelerin uzaklaştırılması plasenta tarafından gerçekleştirilir.
 4. Etene.
 5. Döl yatağında, anayla dölüt arasında bulunan, dölütün ve ananın kan damarlarının birbirine yakın bulunduğu, ozmozla besin ve oksijen değişmesini sağlayan damarlı, süngerimsi bir yapı.
 6. (en)Placenta, afterbirth.
 7. (en)Placenta.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kotiledonkotiledonitiskotilakotiloidkotilyon dansıplasentaplasenta dekolmanıplasenta diskoideaplasenta endoteliyo koriyalisplasenta engeliplasenta epitelyo koriyalisplasenta gonadotropik hormonlarıplasenta hemo endotelyalisplasenta hemo koriyalisplasenta hormonlarıplaseplaseboplaselemeplaselemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın