korn ne demek?

 1. Bk. tane
 2. Bkz. kornu
 3. (en)Corn

tane

 1. Herhangi bir sayıda olan, adet.
 2. Bazı bitkilerin tohumu
 3. Çekirdekli küçük meyve.
 4. Yığın özellikleri akışkanlarınkine benzeyen küçük katı parçacıklar.
 5. ender, nadir, adet
 6. Sövme, zemmetme, yerme, çekiştirme. (Osmanlıca'da yazılışı: ta'ne)
 7. (en)Piece.
 8. (en)Grain.
 9. (en)Seed.
 10. (en)Bead.

korna

 1. Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klakson
 2. Bu borudan çıkan ses.
 3. Bk. uyaraç
 4. (en)Horn.
 5. (en)Automobile / air / bulb horn.
 6. (en)Flare.
 7. (en)Trumpet.
 8. (en)Horn push.
 9. (en)Klaxon.
 10. (en)Tooter.

korna çalmak

 1. (en)Sound the horn, beep, hoot, toot.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kornakorna çalmakkorna dügmesikorna düğmesikorna kontak rölesikorna kumanda subapikorna sesikorna sesi çikarkornajkornaviridaekorkor bovinumkor dökmekkor gibikor gibi yanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın