kontrol ne demek?

 1. Denetleme.
 2. Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma

  Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır.

  N. Cumalı
 3. Yoklama, arama.
 4. Denetçi, kontrolör.
 5. Denetim
 6. Bk. denetleme
 7. (en)Pilot.
 8. (en)Control.
 9. (en)Supervision.
 10. (en)Inspection.
 11. (en)Check.
 12. (en)Clutch.
 13. (en)Countenance.
 14. (en)Examination.
 15. (en)Governance.
 16. (en)Helm.
 17. (en)Rein.
 18. (en)Superintendence.
 19. (en)Wire.
 20. (en)Clutches.
 21. (en)Command.
 22. (en)Composure.
 23. (en)Curb.
 24. (en)Direction.
 25. (en)Disposal.
 26. (en)Hand.
 27. (en)Rounds.
 28. (en)Checkover.
 29. (en)Check inspection.
 30. (en)Look over.
 31. (en)Overhaul.
 32. (en)Probative experience.
 33. (en)Verification.

denetleme

 1. Denetlemek işi.
 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.
 3. Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.
 4. Bir filmin, yürürlükteki yasalara aykırı yönü ya da sakıncaları olup olmadığını anlamak amacıyla, kamuya sunulmadan önce, ilgililerce yapılan inceleme.
 5. (en)Auditing.
 6. (en)Checking.
 7. (en)Supervision.
 8. (en)Check.
 9. (en)Inspectorship.
 10. (en)Reappraisal.

kontrol açma kapama

 1. (en)Control engage disangage

kontrol akımı

 1. (en)Controlling current.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kontrol açma kapamakontrol akımıkontrol akışıkontrol akimikontrol aletikontrol altına almakkontrol altındakontrol altında tutmakkontrol altma almakontrol altma almakkontr plankontrakontra apertürkontra babafingokontra babafingo direği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın