koşulsuz ne demek?

  1. Şartsız.
  2. Hiç bir koşula bağlı olmayan; kesin olarak geçerli olan.
  3. (en)Categorical.
  4. (en)Unconditional.
  5. (en)Without reservation.
  6. (fr)Catégorique

koşulsuz buyruk

  1. Hiç bir koşula bağlı olmayan, salt olan; bir eylemi başka herhangi bir erekle bağlılık kurmadan, yalnızca kendisi için, nesnel zorunlu olarak buyuran, anlamı doğrudan doğruya kendisinde olan buyruk. //koşulsuz buyruk (kategorik impératif), eylemin kendisine uyacağı ilke ve biçimi saptar. Bunu da Kant şöyle anlatır: "Ancak aynı zamanda bir yasa olmasını isteyebileceğin bir ilkeye (maxim) göre eyle." Birer ahlâk yönergesi, ahlâk öğütü olan -> koşullu buyruklara karşı yalnızcakoşulsuz buyruk bir ahlâk yasasıdır, bk. koşullu buyruk
  2. (fr)Impéraratif catégorique

koşulsuz dallanma

  1. (en)Unconditional branch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

koşulsuz buyrukkoşulsuz dallanmakoşulsuz eşitsizlikkoşulsuz kabulkoşulsuz maksimumkoşulsuz minimumkoşulsuz önermekoşulsuz saycakoşulsuz schauder tabanıkoşulsuz tepkekoşulkoşul birleşik zamanıkoşul değillemesikoşul eklemikoşul koymak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın