ki kare değeri ne demek?

 1. İki değişkenin birlikte dağılımını veren bir çizelgede her göze için gözlenen sıklıkla beklenen sıklık arasındaki ayrımın, beklenen sıklığa oranı olarak bulunmuş değerlerin toplamına eşit olan ve gözlenmiş dağılımın salt rastlantılı olarak belirmiş bir sayılgılı dağılımdan ayrılma ölçüsünü veren değer.
 2. (en)Chi-square value.

ki kare çizelgesi

 1. Ki-kare ölçerinde bulunmuş ki-kare değerinin belli bir -güven düzeyinde anlamlı sayılabilmesi için aşması gereken kuramsal değerleri gösteren çizelge.
 2. (en)Chi-square table.

ki kare ölçeri

 1. İki nitel değişkene ilişkin bir çapraz dağılımın gösterdiği birlikte değişmeyi ölçüye vuran ve ilgili değişkenler arasında bir bağıntının bulunmadığı sayılgılı bir durumla gözlenmiş dağılımı karşılaştırma temeline dayanan ölçer.
 2. (en)Chi-square test.

kare

 1. Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba.
 2. Bu biçimde olan.
 3. İskambil oyunlarında aynı türden dört kâğıdın bir araya gelmesi.
 4. Bir sayının kendisiyle çarpımı.
 5. Bk. dördül
 6. Eşkenar dikdörtgen.
 7. Bk. üstiki
 8. Bk. çerçeve
 9. Bk. resim
 10. Bk. görüntü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ki kare çizelgesiki kare ölçeriki kare testikiki bağlacıki bundanki bununki değeriki gongki içindeki içndekk kk 12k antennaK asitkarekare animasyonukare bağlamakare boyutukare bulmacakare dalga polarografisikare delik delmekkare desenkare deseni ile kaplamakkare düzlemkarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın