ki kare ölçeri ne demek?

 1. İki nitel değişkene ilişkin bir çapraz dağılımın gösterdiği birlikte değişmeyi ölçüye vuran ve ilgili değişkenler arasında bir bağıntının bulunmadığı sayılgılı bir durumla gözlenmiş dağılımı karşılaştırma temeline dayanan ölçer.
 2. (en)Chi-square test.

ki

 1. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz
 2. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz.
 3. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz.
 4. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz.
 5. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz
 6. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz.
 7. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz.
 8. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi.
 9. (en)That.
 10. (en)So that.

ki bağlacı

 1. Genellikle birleşik tümcelerde kullanılan ve temel tümce ile yantümce arasında ilgi kuran bağlaç: O zaman dediler ki bu kanunlar bizim eserimiz değildir; Diyorlar ki yazarlar yeni dili benimsediler ; Öyle zannediyorum ki bugün Ali mutlaka gelir vb. (Fr. que; İng. that; Alm. dass vb).
 2. (en)Relative pronoun.
 3. (fr)Pronom relatif

kare

 1. Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba.
 2. Bu biçimde olan.
 3. İskambil oyunlarında aynı türden dört kâğıdın bir araya gelmesi.
 4. Bir sayının kendisiyle çarpımı.
 5. Bk. dördül
 6. Eşkenar dikdörtgen.
 7. Bk. üstiki
 8. Bk. çerçeve
 9. Bk. resim
 10. Bk. görüntü

ölçer

 1. Ateşi karıştıracak demir kol.
 2. Ölçü yapan aygıt.
 3. Ölçü yapan aygıt.
 4. (en)Meter.
 5. (en)Rake.
 6. (en)Poker.
 7. (en)Fire hook.
 8. (en)Stoker.
 9. (en)Gridiron.
 10. (en)Backbar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kiki bağlacıki bundanki bununki değeriki gongki içindeki içndeki kare çizelgesiki kare değerikk kk 12k antennaK asitkarekare animasyonukare bağlamakare boyutukare bulmacakare dalga polarografisikare delik delmekkare desenkare deseni ile kaplamakkare düzlemkarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın