kevn ve fesad ne demek?

 1. Bütün oluş ve bozuluş.

kevn

 1. Hudus. Varlık, var olmak. Vücud, alem, kainat. Mevcudiyet.

kevn ü fesad

 1. Bütün oluş ve bozuluş.
 2. Var olup sonra bozulmak. (Osmanlıca'da yazılışı: kevn ü fesâd)

ve

 1. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.
 2. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz
 3. (en)Brother of Odin and Vili He was one of the three deities who took part in the creation of the world.
 4. (en)The two-character ISO 3166 country code for VENEZUELA.
 5. (en)Ventilation Exchange is the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, during the passage of air into and out of the respiratory passages.
 6. (en)Visual Emissions.
 7. (en)Value engineering.
 8. (en)Vented Electric; the implanted pump contains an electric motor but is vented to outside air through the driveline.
 9. (en)Visual Emissions Source: US EPA.
 10. (en)Vector Equilibrium.

fesad

 1. Bozuk ve fenalık. Karışıklık. Haddi tecavüz edip zulmetmek. (Zıddı: Salah'tır.)( $ Evet fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamayan bir şahıs gibi çokların da o bataklığa düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli halet, bir parça hafif olsun. Çünkü musibet umumi olursa, hafif olur. Ve keza, bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa; yüksek hissiyatı, kemalatı sukut etmeye başlar; kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür; sonra o şahıs; bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit, o şahıs, tam manasiyle arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilali çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir afet kesilir. İ.İ.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kevnkevn ü fesadkevn ü mekankevneynkevnıkevnikevniyatkevniyyatkevkevakevahilkevahinkevaibveve bağlacıve benzerive benzeri gibive benzerlerive bu yüzdenve damgasıve dayve degil geçidive devamıvv 8 motoruv bantıv cetveliv dalgası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın