kevn ü fesad ne demek?

  1. Var olup sonra bozulmak. (Osmanlıca'da yazılışı: kevn ü fesâd)
  2. Bütün oluş ve bozuluş.

kevn ü mekan

  1. Kainat, alem, dünya. (Osmanlıca'da yazılışı: kevn ü mekân)

kevn

  1. Hudus. Varlık, var olmak. Vücud, alem, kainat. Mevcudiyet.

ü

  1. Chinese zodiac sign
  2. Türk abecesinin yirmi altıncı harfi; sesbilim bakımından ince, dar, yuvarlak ünlüyü gösterir.

fesad

  1. Bozuk ve fenalık. Karışıklık. Haddi tecavüz edip zulmetmek. (Zıddı: Salah'tır.)( $ Evet fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamayan bir şahıs gibi çokların da o bataklığa düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli halet, bir parça hafif olsun. Çünkü musibet umumi olursa, hafif olur. Ve keza, bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa; yüksek hissiyatı, kemalatı sukut etmeye başlar; kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür; sonra o şahıs; bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit, o şahıs, tam manasiyle arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilali çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir afet kesilir. İ.İ.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kevn ü mekankevnkevn ve fesadkevneynkevnıkevnikevniyatkevniyyatkevkevakevahilkevahinkevaibüübabübatirübbehetübbehetluübeyübeydübhetübneübud
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın