keski ile çalışmak ne demek?

 1. (en)Chisel

chisel

 1. Keski, kalem
 2. Kalemle kesmek
 3. Aldatmak, hile ile elde etmek
 4. Keski ile çalışmak

keski

 1. Ağaç, taş, metal vb.ni yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç.
 2. Demir ve sac kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç, tırnak.
 3. Pulluk gövdesi önüne takılan ve toprağı kesip ayıran, bıçak veya disk biçiminde çelikten yapılmış pulluk parçası.
 4. (en)Chisel.
 5. (en)Cutter.
 6. (en)Chaser.
 7. (en)Cutting implement.
 8. (en)Hatchet.
 9. (en)Cold chisel.
 10. (en)Head covering worn between the turban and hair by some Sikhs Also worn by some boys before they begin wearing turbans.

keski çeligi

 1. (en)Chisel steel

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

çalışmak

 1. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak.
 2. Herhangi bir iş üzerinde olmak.
 3. İşi veya görevi olmak, bulunmak
 4. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.
 5. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak
 6. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek
 7. (en)Aim, aim at.
 8. (en)Work.
 9. (en)Catch.
 10. (en)Study.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

keskikeski çeligikeski çeliğikeski ile işlemekeski ile yontulmuşkeski solungaçlılarkeski ucukeskinkeskin açınıkkeskin ağrıkeskenkeskenmekeskenmekkeskesekeskes parmağını çık pazara, em buyuran çok olurkes sesinikes şunukes ve temizleileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın