kesici dişler ne demek?

  1. Alınan besinleri kesmeye yarayan ön dişler. Geviş getirenlerde üst çenekesici dişleri bulunmaz, dentes insisivi.
  2. Alınan besinleri kesmeye yarayan ön dişler. Geviş getirenlerde üst çene kesici dişleri bulunmaz, dentes insisivi.
  3. (en)Dentes incisivi.
  4. (la)Dentes incisivi

kesici diş

  1. Alt ve üst çenenin ön tarafında bulunan, yiyecekleri kesmeye yarayan, yassı, keskin ön dişlerden her biri.
  2. Besini kesmeye elverişli olan ön dişler.
  3. (en)Incisor.
  4. (fr)Incisive

kesici delici özellik

  1. Yüzeyde kesme ve delme etkisi yaratma özelliği.

dişler

  1. (en)Gnashers

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kesici dişkesici delici özellikkesici devrekesici ağızkesici aletkesici aralığıkesici biyopsi iğnesikesici buruncuğukesicikesici çevrimkesikesi bıkesankesi fıtığıkesi kümesikesi yarasıdişlerdişler dizisidişlerarası abanığıdişlere aitdişlere yapışan şekerdişleri birbirine geçmekdişleri dökülmekdişleri düzeltme ile ilgili dişçilikdişleri olandişleri tamdişle ilgilidişlekdişlemedişlemekdişlememek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın