kesici biyopsi iğnesi ne demek?

 1. Dışı düz kanül, iç yüzü çentikli bir pimden oluşan, biyopsi örneği dokudan kesildikten sonra, çıkarılırken kapanabilen, tek kullanımlık biyopsi iğnesi, Tru-kat biyopsi iğnesi. Lenf yumrusu, karaciğer ve böbrek gibi perkutan biyopsilerde yaygın olarak kullanılır.
 2. (en)Tru-Cut biopsy needle.

kesici

 1. Kesme işini yapan kimse.
 2. Kasaplık hayvanları kesen kimse.
 3. Kesme işinde kullanılan araç.
 4. Yeğinliği güvenlik sınırını aşacak ölçüde yükselince çevrimdeki akımı kesen akımmıknatıssal ya da ısıl aygıt.
 5. Yeğinliği güvenlik sınırını aşacak ölçüde yükselince çevrimdeki akımı kesen akımmıknatıssal ya da ısıl aygıt.
 6. Filmin kurgusuna hazırlık olarak kesim işini yapan, kaba kurguyu hazırlayan kimse. Kurgucunun yardımcısı.
 7. Dağıtım dingili yardımı ile birincil ateşleme çevrimini keserek, ateşleme sargısında çekimsel alanın birden değişmesine neden olan çevirgeç.
 8. (en)Contact breaker, interruptor.
 9. (en)Editor, (ABD) cutter, assistant editor (film editor), joiner, splicing girl, negative cutter, neg cutter (a.).
 10. (en)Cutter.

kesici ağız

 1. Bir aracın kesmeye yarayan kenarı.
 2. Bk. kesici ağız
 3. (al)Schneide

biyopsi

 1. Mikroskopta yapısını incelemek amacıyla canlıdan bir doku parçası alma.
 2. Parça alımı
 3. (Yun. bios: hayat; opsis: görme) İncelemek üzere canlı doku örneği alma.
 4. Teşhis amacıyla mikroskobik muayene için dokudan küçük bir parça alınması.
 5. Canlı vücudunun patolojik değişime uğramış kısmından mikroskobik inceleme için endoskopi altında bir paçasını keserek hücre veya doku parçası çıkarılması işlemi veya yöntemi, doku örnekleme. Genellikle bir tümörün iyi veya kötü huylu olduğunu ortaya koymak için kullanılan standart basamaktır.
 6. Canlı insan ve hayvandan mikroskobik muayene için alınan doku parçası, doku örneği
 7. Canlı bir dokudan incelenmek üzere küçük bir parça veya örnek alınması.
 8. (en)Biopsy.
 9. (al)Biopsie
 10. (fr)Biopsie

iğne

 1. Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç.
 2. İki şeyi birbirine tutturmaya yarar ince, uzun, ucu sivri, metal araç.
 3. Toplu iğnenin süs olarak kullanılan, iri başlı, renkli bir türü.
 4. Genellikle kadınların süs olarak elbiselerinin göğüs, yaka vb. yerlerine taktıkları süs eşyası.
 5. Bazı araçların ucu sivri parçaları.
 6. Şırınga.
 7. Zerk yolu ile vücuda verilen ilaç.
 8. Vücuda bu yolla ilaç verme işi
 9. Bk. ateşleme iğnesi.
 10. (Lât, spicula: küçük mızrak) Omurgasız hayvanlarda rastlanan silis ya da kalkerden yapılmışiğne biçiminde yapılar;iğne biçiminde olan herhangi bir küçük çıkıntı. Spikül.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kesicikesici ağızkesici aletkesici aralığıkesici buruncuğukesici çevrimkesici delici özellikkesici devrekesici dişkesici dişlerkesikesi bıkesankesi fıtığıkesi kümesikesi yarasıbiyopsibiyopsi yapmakbiyoplastikbiyoplazmabiyopolimerbiyoprekürsörbiyoprotezbiyobiyoadezyonbiyoaktivasyonbiyoakustikbiyoakümülasyonbiyabiyaetbiyahbiyanbiyaprak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın