kereste boy bıçkısı ne demek?

 1. (en)Sizer.

kereste

 1. Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozlukla inşaatta kullanılan nitelikli ağaç
 2. Ayakkabı yapımında kullanılan gereç.
 3. Kaba saba kimse, kalas
 4. (en)Timber.
 5. (en)Lumber.
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Wood.
 8. (en)Board.
 9. (en)Lout.
 10. (en)Caveman.

kereste ağacı

 1. (en)Tala

boy

 1. Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
 2. Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı.
 3. Uzunluk.
 4. Yol, ırmak, deniz kıyısı
 5. Kumaş için ölçü.
 6. Uzaklık
 7. Destan
 8. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan
 9. Bir televizyon almacının, görüntülüğünün köşegen uzunluğuyla belirtilen büyüklüğü. (Bugüne değin ölçün bir televizyonboyu belirlenmemiştir. Çeşitli ülkelerde, genellikle en küçükten en büyüğe doğru sıralanan başlıcaboylar (köşegen uzunlukları) şöyledir: 7,5 cm, 13 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 41 cm, 43 cm, 44 cm, 48 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm, 63 cm, 65 cm. Buboylar, genellikle, cep televizyonu, el televizyonu, taşınabilir televizyon, salon televizyonu olarak kümelendirilir. En çok kullanılanboylar 44 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm'dir).
 10. Herhangi bir filmin, iki kenarı arasında kalan uzunlukla yani eniyle belirtilen büyüklüğü. (Belli başlı filmboyları şunlardır: 8 mm, büyük 8, 9,5 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm. Film alıcı ve göstericileri de buboylara göre belirlenir). TV

bıçkı

 1. Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere.
 2. Motorla çalışan bir çeşit güçlü testere.
 3. Saraç bıçağı.
 4. Bağ budamaya yarayan dişli bıçak.
 5. (en)Crosscut saw.
 6. (en)Rip saw.
 7. (en)Two-handed saw.
 8. (en)Bucksaw.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kerestekereste ağacıkereste ambarıkereste bıçkısıkereste boy biçkisikereste deposukereste fabrikasıkereste ile kaplamakkereste istifikereste kesme yerikereskerekerebkerebbekerebekerectasisboyboy abdestiboy aptestiboy atmakboy ayırıcıboy aynasıboy beyiboy bosboy bos yerindeboy boybobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo inciri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın